Startkurs för nyvalda arbetarskyddsfullmäktige

Kursen ger dig som är vald till arbetarskyddsfullmäktige en första insyn i vad uppdraget för med sig. Kursen är öppen för alla valda arbetarskyddsfullmäktige i Svenskfinland.

Anmäl dig här