Startkurs för nyvalda förtroendemän

Förtroendemannen representerar arbetstagarna på arbetsplatsen. Förtroendemannen förhandlar, avtalar, förlikar och förmedlar information mellan arbetstagarna och arbetsgivaren.

På Industrifackets avtalsbranscher hålls förtroendemannaval under novembe–december. Nyvalda förtroendemän utbildas direkt i början av året.

Kom med du också!

Startkurs för nyvalda förtroendemän

På endagskursen bekantar vi oss med förtroendemannens uppgifter, rättigheter och skyldigheter. Via kursen lär du känna andra svenskspråkiga förtroendemän.

Du får även information om hur du kan lära dig mera om uppdraget. Kursen är avsedd för alla svenskspråkiga förtroendemän.

Målgrupp

Nya huvudförtroendemän, förtroendemän och deras ersättare

Innehåll

  • Förtroendemannens uppgifter
  • Rättigheter och skyldigheter
  • Utbildningsmöjligheter

Anmäl dig via länken senast 17.1.2019.

Ta kontakt med organisationsombudsman Nina Wessberg om du undrar över något. [email protected] eller 040 674 3891