Teknologiateollisuuden palkka- ja työsuhdekurssi

Esittely / Presentation

Kurssilla perehdytään siihen, miten palkkaperusteet määräytyvät teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mukaan, sekä käydään läpi työehtosopimuksen erityispiirteitä.

Kohderyhmä: teknologiateollisuuden luottamushenkilöt ja työnvaativuustyöryhmän jäsenet

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt

Sisältö / Innehåll

• Keskitytään käsitteisiin: aikapalkka, peruspalkka, aikapalkkaosuus, työkohtainen palkan osuus ja henkilökohtainen osuus.
• Opetellaan harjoitusten avulla palkankorotusten ja keskituntiansion laskemista.
• Tutustutaan teknologiateollisuuden työehtosopimuksen erityispiirteisiin kuten työajan lyhennys, arkipyhä ja erilliset lisät.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opiston sivutoimipiste Hakaniemi
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]