Toiminnan pulssi – ammattiosastojen kehittämisviikonloput, Oulu–Lappi

Viikonlopun aikana ammattiosastot voivat tavata Murikassa oman alueen ammattiosastoväkeä ja hakea uutta sykettä alueen yhteistoimintaan. Kehittämisviikonloppuna puidaan ammattiosastojen kehittämiskeskusteluissa esiin nousseita asioita sekä ideoidaan tulevaisuuden ammattiosastoa.

Kukin osasto voi ilmoittaa mukaan enintään kahdeksan hallituksen jäsentä. Jos ilmoittautumisia on runsaasti, liitto valitsee osallistujat. Osastojen kannattaa jo syksyn 2019 kokouksissa miettiä, ketkä lähtevät kehittämisviikonloppuun mukaan. Liitto maksaa kaikki järjestelyistä aiheutuvat kulut.

Kehittämisviikonloppuun ilmoittaudutaan koontilomakkeella osastokohtaisesti.

Lomake löytyy tästä

Ilmoittautumiset ammattiosastoittain 23.1.2020 mennessä.