Toimiva kokous

Esittely / Presentation

Kurssilla perehdytään kokouskäytäntöihin, jotka ovat samat riippumatta siitä, mikä yhdistyksen tarkoitus on. Tutustutaan kokousprosessiin aina valmistelusta pöytäkirjan laatimiseen ja arkistointiin.

Kurssi kuuluu järjestötuen piiriin

Kohderyhmä / Målgrupp

Kaikki jäsenet

Sisältö / Innehåll

· Opitaan kokoustoiminnan perusteita kokouksen prosessin valmistelusta kokouksen päättämiseen.
· Harjoitellaan puheenjohtajan ja kokoukseen osallistujan rooleja.
· Opitaan äänestysmenetelmät ja yhdistyslain vaikutukset kokoukseen sekä tutustutaan siihen, milloin joku on esteellinen päättämään asioista.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]