Vår röst är gemensam – Tvärfacklig kurs, Södra Finland

Tvärfacklig kurs för dig som bor i Södra Finland, Åboland eller på Åland.

Anmäla dig här.

För mer information, kontakta organisationsombudsman Nina Wessberg, 040 674 3891.