Työntekijän sosiaaliturva

Esittely / Presentation

Kurssi antaa tietoa työikäisten sosiaaliturvasta. Opitaan keskeisimpiä asioita muun muassa työttömyysturvasta ja perheen sosiaaliturvasta sekä osatyökykyisyydestä. Kurssilla käsitellään aitoja kurssilaisten esiin nostamia ongelmatilanteita.

Kurssi kuuluu järjestötuen piiriin

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt, Työsuojeluhenkilöt, Järjestötoimijat, Kaikki jäsenet

Sisältö / Innehåll

• Käsitellään muun muassa työttömyysturvaa, työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeelle siirtymistä, työtapaturmakorvauksia ja Kelan etuuksia.
• Puhutaan sairauteen liittyvistä menettelyistä ja kuntoutusmahdollisuuksista, uudelleen kouluttautumisesta ja työkykyneuvotteluista.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]