Työntekijän sosiaaliturva PERUTTU

PERUTTU

Esittely / Presentation

Kurssi antaa tietoa työikäisten sosiaaliturvasta. Opitaan keskeisimpiä asioita muun muassa työttömyysturvasta ja perheen sosiaaliturvasta sekä osatyökykyisyydestä. Kurssilla käsitellään aitoja kurssilaisten esiin nostamia ongelmatilanteita.

Kohderyhmä / Målgrupp

Kaikki jäsenet

Sisältö / Innehåll

• Käsitellään muun muassa osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle, työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeelle siirtymistä.
• Puhutaan perheeseen tai sairauteen liittyvistä menettelyistä ja kuntoutusmahdollisuuksista, uudelleen kouluttautumisesta ja työkykyneuvotteluista.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]