Työsuojelun peruskurssi

Esittely / Presentation

Kurssi antaa välttämättömät perustiedot työsuojelutehtävissä toimiville. Kurssilla käsitellään muun muassa työn ja terveyden välistä suhdetta ja opetellaan työsuojelun peruskäsitteet. Lisäksi perehdytään työpaikan työsuojeluyhteistoimintaan sekä vastuisiin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin työsuojeluasioissa.

Kohderyhmä / Målgrupp

Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

Kurssin jälkeen opiskelija osaa:
– kertoa mitkä ovat työsuojeluhenkilöstön keskeisimmät tehtävät ja oikeudet
– määritellä työnantajan ja työntekijän työsuojeluvastuut
– kertoa työsuojelun yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat
– kuvailla työturvallisuuslainsäädännön keskeiset pykälät tehtävänsä hoitamiseen liittyen
– tunnistaa työpaikan perehdyttämisohjelmaan kuuluvat keskeiset asiat
– selittää ennakoivan vaarojen torjunnan menettelyt
– antaa esimerkkejä oman alan työpaikkojen keskeisistä vaaratekijöitä, kuormitustekijöistä ja olosuhdetekijöistä.
– kuvailla vaaratilanteiden ja työtapaturmien tutkinnan toimintatapoja

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]