Työsuojelun peruskurssi, Hakaniemi PERUTTU

Peruttu

Esittely / Presentation

Kurssi antaa välttämättömät perustiedot työsuojelutehtävissä toimiville työntekijöiden edustajille. Kurssilla käsitellään muun muassa työn ja terveyden välistä suhdetta ja opetellaan työsuojelun peruskäsitteet. Lisäksi perehdytään työpaikan työsuojeluyhteistoimintaan sekä vastuisiin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin työsuojeluasioissa.

Kohderyhmä / Målgrupp

Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

• Tutustutaan työsuojelutoimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön.
• Tarkastellaan työtä, työympäristöä sekä kemiallisten aineiden yleisimpiä haitta- ja kuormitustekijöitä sekä opitaan toimintatavat, joilla ne tunnistetaan, arvioidaan ja saadaan hallintaan.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opiston sivutoimipiste Hakaniemi
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]