Työsuojelun peruskurssi Rakennusliitto

Esittely / Presentation

Tämä kurssi on kohdennettu Rakennusliiton jäsenille. He ilmoittautuvat oman liittonsa kautta kurssille. Katso linkki yläpuolelta.

Kurssi antaa välttämättömät perustiedot työsuojelutehtävissä toimiville työntekijöiden edustajille. Kurssilla käsitellään muun muassa työn ja terveyden välistä suhdetta ja opetellaan työsuojelun peruskäsitteet. Lisäksi perehdytään työpaikan työsuojeluyhteistoimintaan sekä vastuisiin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin työsuojeluasioissa.

Kohderyhmä / Målgrupp

Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

• Tutustutaan työsuojelutoimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön.
• Tarkastellaan työtä, työympäristöä sekä kemiallisten aineiden yleisimpiä haitta- ja kuormitustekijöitä sekä opitaan toimintatavat, joilla ne tunnistetaan, arvioidaan ja saadaan hallintaan.

Kurssin kesto yhteensä 34 tuntia

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opiston sivutoimipiste Hakaniemi
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]