Työsuojelun peruskurssi SEL

TÄYNNÄ

Esittely / Presentation

Tämä kurssi on kohdennettu SEL:n jäsenille. He ilmoittautuvat oman liittonsa kautta kurssille. Katso linkki yläpuolelta.

Kurssi antaa välttämättömät perustiedot työsuojelutehtävissä toimiville työntekijöiden edustajille. Kurssilla käsitellään muun muassa työn ja terveyden välistä suhdetta ja opetellaan työsuojelun peruskäsitteet. Lisäksi perehdytään työpaikan työsuojeluyhteistoimintaan sekä vastuisiin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin työsuojeluasioissa.

Kohderyhmä / Målgrupp

Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

Tutustutaan työsuojelutoimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön.

Tarkastellaan työtä, työympäristöä sekä kemiallisten aineiden yleisimpiä haitta- ja kuormitustekijöitä sekä opitaan toimintatavat, joilla ne tunnistetaan, arvioidaan ja saadaan hallintaan.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja: [email protected]