Våga fråga!

Kursen stärker din beredskap att ingripa i missförhållanden på arbetsplatsen.
Det är allas uppgift att ta ansvar för sin egen och arbetskamraternas hälsa och säkerhet.

Under kursveckoslutet funderar vi tillsammans över vad allt som ingår i begreppet arbetarskydd.

Anmäla dig här

För mer information, kontakta organisationsombudsman Nina Wessberg, 040 674 3891.