Arkipyhäkorvaukset TEAMin aloilla

Arkipyhiltä maksetaan tuntipalkkaisille työntekijöille täysi palkka, joka käytännössä tarkoittaa keskituntiansiota. On tärkeää huomata, että korvausta ei makseta, jos työntekijä on luvatta poissa työstä joko arkipyhää edeltävänä, tai sitä seuraavana työpäivänä.

Ympäröivä pekkaspäivä siirtää edellytyspäiviä. Esimerkki pääsiäiseltä: jos perjantaina ja maanantaina olevia arkipyhiä ympäröi pekkaspäivät, työntekijä ei saa olla poissa työstä pekkaspäivää edeltävää päivää ennen arkipyhiä eikä pekkaspäivää seuraavaa päivää arkipyhien jälkeen. Muutoin arkipyhäkorvaus kärähtää, ellei muusta toisin sovita.

Eräissä poikkeustapauksissa arkipyhäkorvaus on maksettava, vaikka päivä ei olisi ollutkaan työpäivä. Tällaisia päiviä ovat vuosiloma, sairaus (kestänyt enintään 3 kk ennen arkipyhää, vaikka sairausajan palkanmaksuvelvollisuus on jo päättynyt), lomautus (enintään 2 viikkoa ennen arkipyhää, autonrengasalalla 1 kk), työnantajan kustantama koulutus sekä lakisääteisten äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta kenkä- ja nahkateollisuudessa, lasikeraamisessa teollisuudessa sekä lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalalla. Autonrengasalalla ainoastaan äitiysvapaan ajalta.

Palkalliset vapaapäivät graafisella alalla

Kirjatyöntekijöillä palkallisten vapaapäivien palkka sisältyy viikko- tai kuukausipalkkaan, viestintäalan toimihenkilöillä kuukausipalkkaan. Sanomalehtityössä palkallisia vapaapäivä ovat päivät, jolloin sanomalehdet eivät ilmesty. Määräykset ovat työehtosopimuksissa (kirjatyöntekijät, toimihenkilöt).

Taulukot korvattavista arkipyhistä TEAM-liiton eri sopimusaloilla

Arkipyhäkorvaus maksetaan tuntipalkkaisille työntekijöille. Öljy-, maakaasu- ja petrokemian sopimusala on kokonaan kuukausipalkkauksessa, joten arkipyhäkorvaus ei sitä koske. Viestintäalan sopimuksissa arkipyhät ovat palkallisia vapaapäiviä. Tarkemmat määräykset työehtosopimuksissa.

Vuodenvaihde 2017-2018

Sopimusala
Pyhäinpäivä

Jouluaatto

1. Joulupäivä

2. Joulupäivä

Uudenvuo-
denpäivä

Loppiainen

lauantai

sunnuntai

maanantai tiistai

maanantai

lauantai

Muovituote ja
kemian tuote
ei

ei

kyllä

kyllä

kyllä

ei

Peruskemia

ei

ei

kyllä

kyllä

kyllä

ei

Tekstiilihuoltoala

ei

ei

kyllä

kyllä

kyllä

ei

Autonrengas

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

ei

Kumi

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

ei

Kenkä- ja nahka

ei

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

ei

Lasikeraaminen

ei

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

ei

Lasitus

ei

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

ei

Tekstiili- ja vaatetus

ei

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

ei