Itsenäisyyspäivän palkanmaksu arkipyhäsäännösten mukaan

Itsenäisyyspäivä 6.12.2020 osuu tänä vuonna sunnuntaiksi, jolloin se ei ole pääsääntöisesti työpäivä keskeytyvissä työaikamuodoissa. Itsenäisyyspäivä ei siis aiheuta töiden keskeyttämistä, eikä oikeutta lainmukaiseen itsenäisyyspäivän palkkaan ole, koska sunnuntai ei siis muutoinkaan olisi ollut työpäivä.

Seuraavissa kemian sektorin työehtosopimuksessa on määräykset siitä, että itsenäisyyspäivältä kuuluu maksaa palkka arkipyhäkorvauksena, vaikka itsenäisyyspäivä osuisi työntekijän vapaapäiväksi, lauantaille tai sunnuntaille.

  • Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta (sunnuntai)
  • Autonrengasala (vapaapäivä)
  • Fiskars Finland Oy Ab:n työntekijät (vapaapäivä)
  • Harja- ja sivellinalat (vapaapäivä)
  • Kenkä- ja nahkateollisuus (vapaapäivä)
  • Kumiteollisuus (vapaapäivä)
  • Lasikeraaminen teollisuus (vapaapäivä)
  • Veneenrakennusteollisuus (vapaapäivä)

Tarkasta tarkemmat määräykset oman alasi työehtosopimuksesta.

Itsenäisyyspäivä kemianaloilla

Kemianteollisuus ry:n kanssa tehdyt muovi- ja kemian tuoteteollisuuden, kemian perusteollisuuden ja öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuuden työehtosopimukset pitävät sisällään määräykset suurjuhlapyhistä.

Suurjuhlapyhät kemianteollisuudessa ovat: uudenvuoden-, loppiais-, pitkäperjantain-, I ja II pääsiäis-, vappu-, helatorstai-, helluntai-, juhannus-, pyhäin-, itsenäisyys– sekä I ja II joulupäivä.

Tämä tarkoittaa sitä, että yllämainituilla aloilla kaikille kyseessä olevina päivinä työssä oleville maksetaan kello 06.00 lähtien 24 tunnin aikana 200 %:lla korotettu palkka, mihin sisältyy sunnuntaityökorvaus.

Mainittujen päivien aattoina maksetaan vuorotyössä tai säännöllisessä ilta- tai yötyössä työtä tekeville suurjuhlapyhän aaton korvausta ilta- ja yövuoron osalta 100 % ja aamuvuorosta 20 %. Korvaus ei sisällä mahdollisia yli- ja sunnuntaityökorotuksia, eli jos aatto on samalla pyhäpäivä, työntekijä saa näiden lisäksi 100 %:n sunnuntaikorotuksen.

Päivätyössä aattoina työtä tekeville maksetaan korotus, joka on 20 % keskituntiansiosta säännölliseltä työajalta. Toisin kuin vuorotyössä ylityöajalta työehtosopimus ei edellytä tämän korotuksen maksamista.

Huomattavaa on, että kaikkien näiden korotusten laskentaperusteena on työntekijän oma keskituntiansio.