Kysely kemian alojen luottamushenkilöille

Eurooppalaisten työmarkkinajärjestöjen yhteisessä hankkeessa selvitetään digitaalisen muutoksen vaikutuksia kemianteollisuudessa. Tietoa kerätään kyselyllä, johon toivotaan vastauksia kemian-, muovi-, kumi- ja lääketeollisuuden yrityksistä, sekä johdolta että henkilöstöltä. Vastaa kyselyyn elokuun aikana.

Kysely on englanniksi. On toivottavaa, että mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn, jotta Suomea koskevat tiedot saadaan mukaan selvitykseen. Voit välittää kyselyn vastattavaksi myös työpaikasi jäsenistölle.

Kyselyn taustaa

Digitalisaatio muuttaa työtä, tuotantoprosesseja ja työympäristöjä kaikilla aloilla ja vaikuttaa väistämättä yritysten menestymiseen ja kilpailukykyyn sekä työhön ja työmarkkinoihin. Muutokset tuntuvat niin toimiala- ja yritystasolla kuin henkilöstön arjessa.

Miten digitalisaation vaikutukset näkyvät kemianteollisuuden yrityksissä?

Muutosten laatua ja merkitystä Euroopan kemianteollisuudessa selvitetään parhaillaan alan työmarkkinajärjestöjen yhteisessä hankkeessa.

Osana tätä hanketta toteutetaan nyt kyselytutkimus, jolla halutaan selvittää

  • digitalisaation vaikutuksia työhön ja työn luonteen muuttumiseen
  • uuden osaamisen tarpeita
  • robotiikan ja tekoälyn vaikutuksia työelämän rakenteisiin
  • automaation ja robotiikan vaikutuksia teollisiin prosesseihin ja arvoketjuihin
  • digitaalisia tuotteita ja palveluita

Vastauksia toivotaan yritysten eri tasoilta ja toiminnoista. Selvitys koskee kemianteollisuuden sekä muovi- ja kumiteollisuuden ja lääketeollisuuden toimialoja.

Tulosten pohjalta Euroopan kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet laativat yhteisen toimintaohjelman, joka kattaa kolme eri näkökulmaa: osaamisen, työn tekemisen tavat sekä terveys- ja turvallisuusasiat.

Hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun.

Vastaa kyselyyn tästä linkistä.

Kysely on osa EU-hanketta: The impact of innovation and digital transformation in the workplace: a sector-specific study of the European chemical, pharmaceutical, rubber and plastics industry

Hankkeen toteuttavat kemianteollisuuden eurooppalainen työnantajajärjestö ECEG ja työntekijäjärjestö IndustriAll. Tutkimuskumppanina toimii Prognos AG.