Kysymyksiä ja vastauksia teknologiateollisuuden työehtosopimustilanteesta

1. Mistä lähdettiin liikkeelle? 

Keväällä 2021 Teknologiateollisuus ry ilmoitti, että se luopuu valtakunnallisten työehtosopimusten tekemisestä. Samalla se ilmoitti, että sopimustoiminnasta vastaa jatkossa uusi yhdistys Teknologiateollisuuden työnantajat ry. Teollisuusliitto toimii jäsentensä työehtojen kehittäjänä ja ilmoitti jo keväällä sopivansa jatkossakin jäsentensä työehtosopimukset. 

2. Teknologiateollisuuden työehtosopimus umpeutuu 30.11.2021. Miksi neuvottelut aloitettiin vasta lokakuussa? 

Vaikka Teknologiateollisuus ry kertoi ratkaisustaan maaliskuussa, uusi työnantajayhdistys aloitti toimintansa vasta elokuussa.   

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenmäärä oli pitkään melko vähäinen, eikä yhdistyksen jäsenyrityksistä ollut riittävän selkeää kuvaa. Teollisuusliitto päätti, että neuvottelut voidaan aloittaa vasta siinä vaiheessa, kun työnantajayhdistys edustaa alan yrityksiä riittävän kattavasti.  

Teollisuusliitto totesi 21.10. hallituksessaan, että työnantajayhdistyksen jäsenkunnan edustavuus on riittävä ja neuvottelut työehtosopimuksesta voidaan käynnistää. 

3. Millä aikataululla teknologiateollisuuden neuvottelut etenevät? 

Neuvotteluja käydään tiiviillä aikataululla ja Teollisuusliiton tavoitteena on saada neuvottelutulos aikaiseksi vielä ennen sopimuskauden päättymistä. On kuitenkin mahdollista, ettei neuvottelutulosta synny määräaikaan mennessä. 

4. Neuvottelevatko yritykset yrityskohtaisia sopimuksia teknologiateollisuudessa? 

Teollisuusliiton tietoon ei ole tullut yhtään yritystä, joka haluaisi neuvotella yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta. Sen sijaan monelle yritykselle tuntuu tulleen yllätyksenä, että Teollisuusliitto on se osapuoli, jonka kanssa myös yrityskohtaiset työehtosopimukset neuvotellaan. 

Teknologiateollisuus ry on pitkin vuotta tiedottanut yrityksille, että ne voivat valita valtakunnallisen ja yrityskohtaisen työehtosopimuksen väliltä. Nyt näyttää siltä, että yritykset kautta linjan ovat valinneet valtakunnallisen, yleissitovan työehtosopimuksen. 

5. Entä jos sopimusta ei määräaikaan mennessä saada neuvotelluksi, mitä sitten tapahtuu? 

Jos uutta työehtosopimusta ei ole 1.12.2021, ollaan teknologiateollisuuden sopimusalalla sopimuksettomassa tilassa. Tämä tarkoittaa myös sitä, ettei työrauhavelvoite ole enää voimassa. Työnantajapuolelta on aika ajoin ilmoitettu, ettei jälkisuojaa työehdoille heidän mielestään ole. Teollisuusliiton näkemyksen mukaan jälkisuoja on kuitenkin voimassa, myös maan johtavat työoikeuden asiantuntijat tukevat tätä näkemystä. Mikäli työnantajat heikentävät Teollisuusliiton jäsenien työehtoja sopimuksettomassa tilassa, on liitto valmis reagoimaan tähän järeilläkin toimenpiteillä. 

6. Mikä on paras tapa puolustaa ja edistää Teollisuusliiton sopimusalojen työntekijöiden etuja ja oikeuksia? 

Paras tapa ajaa työntekijöiden asiaa on 

  1. liittyä Teollisuusliittoon osoitteessa www.teollisuusliitto.fi/liity-jaseneksi
  2. varmistaa, että työkaverit ovat liiton jäseniä ja 
  3. huolehtia siitä, että omalla työpaikalla toimii liittoon järjestäytynyt luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. 

Mitä korkeammaksi järjestäytymisaste saadaan nostettua, sitä vahvempi liiton neuvotteluasema on suhteessa työnantajaan. 

Liiton jäsenyys on nyt entistä tärkeämpi asia! 

7. Mistä saa lisätietoa? 

Lisätietoa saa Teollisuusliiton teknologiasektorin toimitsijoiltaaluetoimistoista ja liiton työsuhdeneuvonnasta puhelinnumerosta 020 690 447. 

Työehtosopimusten etenemistä voi myös seurata verkkosivuillamme osoitteessa www.teollisuusliitto.fi/tyoelama/tes-neuvottelut. 

Seuraa myös sosiaalisen median kanaviamme sekä Tekijän printti- ja verkkolehteä. 

Frågor och svar om teknologiindustrins kollektivavtalssituation

Questions and answers about the technology industry’s collective agreement situation