Työsuojelu ja työturvallisuus

Työsuojelu työpaikalla

Turvallisten ja terveellisten työolojen perustana on työpaikkojen oma-aloitteinen toiminta.

Työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että työympäristö ja työolosuhteet ovat turvalliset. Myös suojainten ja apuvälineiden hankkiminen, työhön perehdyttäminen, työterveyshuollon järjestäminen ja varhainen epäkohtiin puuttuminen kuuluvat työnantajalle.

Työntekijöillä on velvollisuus huolehtia oman ja työtoverien turvallisuuden varmistamisesta, noudattaa työnantajan ohjeita ja määräyksiä, käyttää suojaimia ja apuvälineitä, ilmoittaa vioista ja puutteista esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle sekä käyttäytyä asiallisesti muita kohtaan.

Viranomaisena työsuojeluhallinto huolehtii työolojen vähimmäisvaatimuksista ja niiden noudattamisesta.

Yhteistoiminta

On tärkeää, että työpaikoille luodaan toimiva työsuojeluorganisaatio. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt toimivat asiantuntijoina edistämässä työpaikan työoloja. Työsuojelun yhteistoiminnan osapuolia työpaikalla ovattyönantaja ja työntekijät. Työsuojelupäällikk10ö edustaa yhteistoiminnassa työnantajaa. Isommilla työpaikoilla työntekijät valitsevat edustajakseen työsuojeluvaltuutetun ja lisäksi niihin tulee perustaa työsuojelutoimikunta. Työmarkkinajärjestöjen sopimuksissa on lisäksi säännöksiä työsuojeluasiamiehistä. Lue lisää.

Työsuojeluvaalit järjestetään kahden vuoden välein marras–joulukuussa.
Lue lisää työsuojeluvaaleista.

Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueen velvollisuus on puuttua esiin tulleisiin epäkohtiin, jos niitä ei ole saatu ratkaistuksi työpaikalla.