Kysymyksiä ja vastauksia lakosta

1. Miksi työtaistelutoimenpiteisiin on ryhdytty?

Teollisuusliitto ajaa jäsentensä etuja. Liiton keskeiset tavoitteet syksyn 2019 työehtosopimusneuvotteluissa ovat: 1) kilpailukykysopimukseen (kiky) sisältyneiden palkattomien ylimääräisten työtuntien poistaminen ja 2) työnantajien tekemien heikennysesitysten estäminen.

Työnantajapuoli on pitänyt neuvotteluissa tiukasti kiinni kikyn jatkamisesta. Työnantajat eivät ole myöskään luopuneet työntekijöiden asemaan, oikeuksiin ja työehtoihin kohdentamistaan heikennysesityksistä. Työnantajien asennoitumista kuvaa myös se, että neuvotteluihin ei ole tuotu ensimmäistäkään työehtojen parannusehdotusta.

Teollisuusliitolle ei näin ollen jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin ryhtyä vauhdittamaan neuvotteluja työtaistelutoimenpiteillä liiton jäsenten aseman ja oikeuksien puolustamiseksi.

Työelämän kehittäminen työntekijöiden kannalta parempaan suuntaan on työntekijöiden omissa käsissä. Työntekijät voivat saavuttaa tavoitteensa vain liittymällä liittoon, järjestäytymällä ja edistämällä oikeuksiaan yhdessä.

2. Keitä lakko koskee?

Lakko koskee valikoituja työpaikkoja teknisen huollon ja kunnossapidon, kumiteollisuuden, lasikeraamisen teollisuuden, malmikaivosten, mekaanisen metsäteollisuuden, muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden, kemian perusteollisuuden, teknologiateollisuuden sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuuden sopimusaloilla.

Katso lakon piirissä olevat työpaikat tästä.

Lakon piirissä ovat kaikki työpaikalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaiset työt.

Lakko koskee kaikkia töitä katsomatta työntekijän tehtävää tai sitä, onko henkilö Teollisuusliiton jäsen vai ei.

3. Milloin lakko alkaa ja päättyy?

Lakon piirissä ovat kaikki maanantaina 9.12.2019 kello 00.00 – keskiviikkona 11.12.2019 kello 23.59 välisenä aikana alkavat vuorolistan mukaiset työvuorot.

Jos työvuoro on alkanut edellisen vuorokauden puolella, mutta jatkuu ”lakkovuorokauden” puolelle, tehdään kyseinen työvuoro loppuun.

Jos työvuoro alkaa ”lakkovuorokausien” aikana, kyseistä työvuoroa ei aloiteta eikä tehdä. Töihin mennään vasta lakkovuorokausien jälkeen seuraavan vuorokauden puolella alkavaan työvuoroon.

Lakon aikana työpaikan tuotanto pysähtyy. Jos prosessi vaatii alasajoa, se tehdään ennen lakon alkamista ja palautetaan takaisin lakon päättymisen jälkeen.

4. Onko lakko laillinen?

Kyllä on. Kaikkien lakkoon osallistuvien sopimusalojen työehtosopimusten voimassaolo on päättynyt lakon alkaessa. Näin ollen kyseisillä sopimusaloilla ei ole voimassa olevaa työrauhavelvoitetta. Työtaisteluoikeus on perusoikeus.

5. Voiko työnantaja irtisanoa lakkoon osallistumisen takia?

Kun työtaistelu on ammattiyhdistyksen toimeenpanema, työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa tai purkaa työsopimusta työtaisteluun osallistumisen takia. Teollisuusliitto on ammattiyhdistys.

6. Mitä jos työnantaja määrää töihin lakosta huolimatta?

Lakko on laillinen toimenpide, johon työnantajat eivät voi puuttua esimerkiksi yrittämällä estää työntekijöitä poistumasta työpaikoiltaan tai asettamalla sanktioita. Myös luottamushenkilöt osallistuvat lakkoon.

Mikäli työnantaja yrittää estää oikeuttasi osallistua lakkoon, ota yhteyttä Teollisuusliiton lakkopäivystykseen.

7. Mitä rajoja lakolle on asetettu?

Lakon ulkopuolelle jäävät seuraavat työt: ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävä työ, vakavien ympäristöuhkien ehkäisemiseksi tehtävä työ, yritysten työterveysasemilla tehtävä työ, tehdaspalokunnissa tehtävä työ sekä hätätyö.

Teollisuusliiton keskuslakkotoimikunta on määritellyt lakkorajat ja ilmoittanut lakossa olevien toimipaikkojen pääluottamusmiehille lakkorajoista. Pääluottamusmies sopii työnantajan kanssa määritettyjen lakkorajojen mukaisesti lakon ulkopuolelle mahdollisesti jäävistä töistä.

Poikkeusluvan lakkorajoihin voi antaa ainoastaan Teollisuusliiton keskuslakkotoimikunta. Poikkeuslupaa hakee työnantaja sähköpostitse lakkopäivystyksestä.

8. Maksetaanko lakosta lakkoavustus?

Kyllä. Lakkoavustuksen suuruus on 70 euroa työvuorojärjestelmän mukaiselta työvuorolta. 16 euroa korvauksesta on verotonta, loppuosasta peritään 35 prosenttia veroa. Vero tilitetään suoraan liitosta verottajalle. Jäsenelle käteen maksettava osuus on 51,10 euroa. Vain liiton jäsenet ovat oikeutettuja lakkoavustukseen.

Lakkoavustuksen saavat Teollisuusliiton jäsenet, jotka ovat liittyneet viimeistään 5.12.2019.

9. Maksetaanko työsulusta työtaisteluavustusta?

Kyllä. Työtaisteluavustuksen suuruus on 70 euroa työvuorojärjestelmän mukaiselta työvuorolta. 16 euroa korvauksesta on verotonta, loppuosasta peritään 35 prosenttia veroa. Vero tilitetään suoraan liitosta verottajalle. Jäsenelle käteen maksettava osuus on 51,10 euroa. Vain liiton jäsenet ovat oikeutettuja työtaisteluavustukseen.

Työtaisteluavustuksen saavat Teollisuusliiton jäsenet, jotka ovat liittyneet viimeistään 5.12.2019.

10. Miten haen lakkoavustusta?

Lakkoavustusta haetaan Teollisuusliiton verkkosivujen eAsioinnin kautta. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Voit hakea lakkoavustusta aikaisintaan lakon viimeisenä päivänä 11.12.2019.

Mikäli sisäänkirjautumisen jälkeen et näe painiketta ”Lakkoavustus”, tarkista, että olet merkinnyt toimipaikkasi eAsioinnissa oleviin omiin tietoihisi. Mikäli tämän jälkeenkään et löydä painiketta ”Lakkoavustus”, ota yhteyttä sähköpostilla [email protected]

11. Mistä saan lisätietoa lakosta?

Lakkoon liittyvistä asioista saat lisätietoa luottamusmieheltäsi tai liiton lakkopäivystyksestä.

Lakkopäivystyksen puhelinnumero on 020 774 1039 ja sähköpostiosoite [email protected] Päivystys on avoinna arkisin 8.30–19 sekä poikkeusaikataululla sunnuntaina 8.12. kello 13–18.