Kysymyksiä ja vastauksia lakosta

1. Mistä on kysymys?

Kysymys on siitä, hyväksytkö oman tai kenenkään muun irtisanomissuojan heikentämisen.

Sipilän hallitus valmistelee irtisanomislakia, joka heikentää työntekijöiden irtisanomissuojaa alle 10 hengen yrityksissä. Lakiuudistus asettaa työntekijät ja pienet työpaikat eriarvoiseen asemaan. Ei ole mitään takeita siitä, että irtisanomissuojan heikennys ei leviä myös suurempiin yrityksiin.

Lakiesityksen mukaan irtisanomisperusteena pidettäisiin vähäisempää työvelvoitteen rikkomista tai käytöstä, joka horjuttaa työnantajan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta tai vaikeuttaa työnantajan ja työyhteisön toimintaa. Esitys antaa työnantajalle yksinoikeuden päättää, milloin luottamus työntekijään on horjunut.

Toteutuessaan laki antaisi työnantajalle oikeuden irtisanoa ihmisiä mielivaltaisesti pärstäkertoimen perusteella.

Lakiesityksen työntekijöitä eriarvoistava vaikutus ei muuttunut miksikään sillä, että hallitus alensi ”pienen työpaikan” rajan alkuperäisestä kaavailustaan eli 20 työntekijästä 10 työntekijään.

Pärstäkertoimen perusteella irtisanominen on väärin. Potkut eivät myöskään edistä työllisyyttä.

Henkilöperusteisen irtisanomisen suoja ei ole tällä hetkelläkään Suomessa tiukka verrattuna muihin maihin. Selvitykset ovat osoittaneet, että työntekijän irtisanomisen helpottamisella ei ole myöskään vaikutusta työllisyyteen.

Emme hyväksy kenenkään irtisanomissuojan heikentämistä. Vaadimme maan hallitusta luopumaan mielivaltaa työpaikoilla lisäävän irtisanomislain valmistelusta välittömästi.

2. Miten hallitus on heikentänyt työntekijän asemaa?

Hallitus on toistuvasti pettänyt lupauksensa olla puuttumatta työelämän pelisääntöihin. Lupauksista huolimatta työttömyysturvaa on leikattu, työaikaa pidennetty, lomarahoja leikattu, koeaikaa pidennetty ja niin sanottu aktiivimalli otettu käyttöön. Pitkäaikaistyöttömät on alennettu väeksi, jonka kanssa määräaikaisen työsopimuksen voi tehdä täysin ilman perusteluja. Lue lisää täältä.

Ammattiliitot hyväksyivät aikanaan Sipilän hallituksen painostuksen edessä niin kutsutun kilpailukykysopimuksen. Kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovittiin, että hallitus ei enää yksipuolisesti aja työelämää koskevia muutoksia eteenpäin. Tosin on kuitenkin käynyt, kun esimerkiksi työttömiä koskevia niin sanottuja aktiivimalleja on viety eteenpäin.

Irtisanomislaki on viimeisin esimerkki siitä, että hallituksen sanaan ei voi luottaa.

Hallituspuolueiden poliitikot ovat myös uhanneet rajoittaa sopimusoikeutta ja purkaa työehtosopimusten yleissitovuuden.

3. Miksi toimimme juuri nyt?

Sipilän hallitus on pyrkinyt koko ajan heikentämään työntekijöiden asemaa. Esitys irtisanomislaiksi on viimeisin esimerkki koko hallituskauden kestäneessä jatkumossa. Se on #viimeinenniitti. Nyt riitti!

Jos emme nyt tee mitään, ovat maan hallituksen toimenpiteet työntekijöiden kannalta koko ajan huonompia. Haluamme pysäyttää palkansaajan aseman kurjistamisen ja jatkuvan työehtojen heikentämisen.

Demokratiaan kuuluu, että poliittiseen päätöksentekoon voi vaikuttaa myös vaalien välillä. Toimimme nyt, koska irtisanomislain käsittely on vielä kesken. Hallitus voi perua esityksensä.

Lokakuun 3. päivä lähes 22 000 Teollisuusliiton työntekijää ja 150 työpaikkaa olivat lakossa. Lisäksi Teollisuusliiton 17.9. julistama ylityökielto on edelleen voimassa. Nämä tai muidenkaan ammattiliittojen toimet eivät ole vaikuttaneet hallituksen linjaan. Siksi on aika siirtyä järeämpiin toimenpiteisiin.

4. Miksi lakko?

Teollisuusliitto on julistanut lakon maan hallituksen ajamaa irtisanomislakia vastaan.

Lakko on laillinen järjestöllinen toimenpide, jolla puolustamme jokaisen työntekijän irtisanomissuojaa.

Lakko on mielenilmaus hallituksen työelämää kurjistavaa ja työelämän pelisääntöjä rapauttavaa politiikkaa vastaan. Haluamme, että hallitus vetää takaisin lakiesityksensä, joka heikentää pienimpien työpaikkojen työntekijöiden irtisanomissuojaa.

5. Keitä lakko koskee?

Lakon piirissä ovat kaikki työpaikalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaiset työt.

Lakko koskee kaikkia töitä katsomatta työntekijän tehtävää tai sitä, onko henkilö Teollisuusliiton jäsen vai ei.

Katso lakon piirissä olevat työpaikat tästä.

6. Milloin lakko alkaa ja päättyy?

Lakon piirissä ovat kaikki 25.10. kello 00.00 ja 28.10. kello 00.00 välisenä aikana alkavat vuorolistan mukaiset työvuorot.

Jos työvuoro on alkanut edellisen vuorokauden puolella, mutta jatkuu ”lakkovuorokauden” puolelle, tehdään kyseinen työvuoro loppuun. Esimerkiksi, jos työvuoro alkaa 24.10. kello 22 ja päättyy 25.10. kello 6 aamulla, työvuoro hoidetaan normaalisti.

Jos työvuoro alkaa ”lakkovuorokauden” (25.10. kello 0.00–28.10. kello 0.00) puolella, kyseistä työvuoroa ei aloiteta eikä tehdä, vaan töihin mennään vasta seuraavan vuorokauden puolella alkavaan työvuoroon.

Lakon aikana työpaikan tuotanto pysähtyy. Jos prosessi vaatii alasajoa, se tehdään ennen lakon alkamista ja palautetaan takaisin lakon päättymisen jälkeen.

7. Pitääkö lakosta ilmoittaa omalle työnantajalle?

Teollisuusliitto ilmoittaa julistamansa työtaistelutoimet valtakunnansovittelijalle ja työnantajaliittoon.

Työpaikan luottamusmies ilmoittaa lakosta työnantajalle viipymättä.

8. Mitä jos työnantaja määrää töihin lakosta huolimatta?

Lakko on laillinen toimenpide, johon työnantajat eivät voi puuttua esimerkiksi yrittämällä estää työntekijöitä poistumasta työpaikoiltaan tai asettamalla sanktioita. Myös luottamusmiehet osallistuvat lakkoon.

Mikäli työnantaja yrittää estää oikeuttasi osallistua lakkoon, ota yhteyttä Teollisuusliiton lakkopäivystykseen sähköpostitse [email protected] tai puhelimitse 020 774 1039.

Lakkopäivystys on avoinna pe 19.10. klo 19 saakka, ma 22.10. klo 8.30–17, ti 23.10. klo 8.30–17, ke 24.10. klo 8.30–17, to 25.10. klo 8.30–19, pe 26.10. klo 8.30–19, la 27.10. klo 11–17.

9. Mitä rajoja lakolle on asetettu?

Teollisuusliiton keskuslakkotoimikunta on määritellyt lakkorajat ja ilmoittanut lakossa olevien toimipaikkojen pääluottamusmiehille lakkorajoista. Pääluottamusmies sopii työnantajan kanssa lakon ulkopuolelle mahdollisesti jäävistä töistä.

Lakon ulkopuolelle jäävät seuraavat työt: ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävä työ, vakavien ympäristöuhkien ehkäisemiseksi tehtävä työ sekä työt, jotka ovat tärkeitä laiteturvallisuudelle ja arvokkaiden raaka-aineiden säilymiselle, yritysten työterveysasemien työ sekä hätätyö.

Poikkeusluvat lakkorajoihin voi antaa ainoastaan Teollisuusliiton keskuslakkotoimikunta. Poikkeuslupaa hakee työnantaja.

10. Maksetaanko lakosta lakkoavustus?

Kyllä. Teollisuusliiton jäsenille maksetaan lakkoavustusta 100 euroa kutakin menetettyä työpäivää kohden. 16 euroa korvauksesta on verotonta, loppuosasta peritään 40 prosenttia veroa, joka tilitetään verottajalle. Jäsenelle maksettava osuus on 66,40 euroa.

Lakkoavustus maksetaan niille työntekijöille, jotka ovat liittyneet Teollisuusliiton jäseniksi viimeistään 18.10.2018.

Lakkoavustushakemuksen voi täyttää vasta lakon jälkeen eAsioinnissa.

11. Miten haen lakkoavustusta?

Lakkoavustusta haetaan Teollisuusliiton verkkosivujen eAsioinnin kautta. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Mikäli sisäänkirjautumisen jälkeen et näe painiketta ”Lakkoavustus”, tarkista, että olet merkinnyt toimipaikkasi eAsioinnissa oleviin omiin tietoihisi. Mikäli tämän jälkeenkään et löydä painiketta ”Lakkoavustus”, ota yhteyttä lakkopäivystykseen sähköpostilla [email protected] tai puhelimitse 020 774 1039.

Lakkopäivystys on avoinna pe 19.10. klo 19 saakka, ma 22.10. klo 8.30–17, ti 23.10. klo 8.30–17, ke 24.10. klo 8.30–17, to 25.10. klo 8.30–19, pe 26.10. klo 8.30–19, la 27.10. klo 11–17.

12. Onko ylityökielto edelleen voimassa?

Kyllä. Ylityökielto on edelleen voimassa. Ylityökielto päättyy 26.10. kello 0.00. Ylityökieltoon liittyvän ohjeistuksen löydät täältä.

13. Mistä saan lisätietoa?

Lakkoon liittyvistä asioista saat lisätietoa luottamusmieheltäsi liiton lakkopäivystyksestä.

Lakkopäivystyksen puhelinnumero on 020 774 1039.

Päivystys on avoinna pe 19.10. klo 19 saakka, ma 22.10. klo 8.30–17, ti 23.10. klo 8.30–17, ke 24.10. klo 8.30–17, to 25.10. klo 8.30–19, pe 26.10. klo 8.30–19, la 27.10. klo 11–17.

Lakkopäivystyksen sähköpostiosoite on [email protected]

Seurataksesi tilannetta tykkää liiton Facebook-sivusta ja vieraile liiton verkkosivuilla.