Kysymyksiä ja vastauksia lakosta 15.–17.2.

1. Miksi työtaistelutoimenpiteisiin on ryhdytty?

Palkansaajien ostovoima on viimeisen puolen vuoden aikana heikentynyt merkittävästi. Samaan aikaan teollisuuden yritykset ovat tehneet kovaa tulosta ja jakaneet ennätysosinkoja. Työnantajapuoli ei tunnu ymmärtävän palkansaajien tilannetta hintojen ja korkojen noustessa. Työnantajan haluttomuus tehdä kohtuullista ratkaisua sopimuksen syntymiseksi on aiheuttanut tilanteen, jossa Teollisuusliiton on vauhditettava tilannetta työtaistelutoimenpiteillä ratkaisun aikaansaamiseksi.

2. Keitä lakko koskee?

Lakko koskee valikoituja työpaikkoja kolmella Teollisuusliiton sopimusalalla; teknologiateollisuuden, muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden sekä kemian perusteollisuuden sopimusalalla.

Lakon piirissä ovat kaikki työpaikalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaiset työt.

Katso lakon piirissä olevat lakkotoimipaikat tästä.

Lakko koskee kaikkia töitä katsomatta työntekijän tehtävää tai sitä, onko henkilö Teollisuusliiton jäsen vai ei.

Huom! Työtaistelutoimet koskevat myös muiden yritysten palveluksessa olevia työntekijöitä, jotka työskentelevät yrityksissä edellä mainittujen työehtosopimusten soveltamisalan mukaisissa tehtävissä, esimerkiksi vuokratyöntekijöinä.

3. Milloin lakko alkaa ja päättyy?

Lakon piirissä ovat kaikki keskiviikkona 15.2.2023 kello 00.00 ja perjantaina 17.2.2023 kello 23.59 välisenä aikana alkavat vuorolistan mukaiset työvuorot.

Jos työvuoro on alkanut edellisen vuorokauden puolella, mutta jatkuu lakkovuorokauden puolelle, tehdään kyseinen työvuoro loppuun.

Jos työvuoro alkaa lakkovuorokausien aikana, kyseistä työvuoroa ei aloiteta eikä tehdä. Töihin mennään vasta lakkovuorokausien jälkeen seuraavan vuorokauden puolella alkavaan työvuoroon.

Lakon aikana työpaikan tuotanto pysähtyy. Jos prosessi vaatii alasajoa, se tehdään ennen lakon alkamista ja palautetaan takaisin lakon päättymisen jälkeen.

4. Ovatko lakot laillisia?

Kyllä ovat. Kaikkien lakkoon osallistuvien sopimusalojen työehtosopimusten voimassaolo on päättynyt lakon alkaessa. Näin ollen kyseisillä sopimusaloilla ei ole voimassa olevaa työrauhavelvoitetta.

Työtaisteluoikeus on perusoikeus.

5. Voiko työnantaja irtisanoa lakkoon osallistumisen takia?

Ei voi. Kun työtaistelu on ammattiyhdistyksen toimeenpanema, työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa tai purkaa työsopimusta työtaisteluun osallistumisen takia. Teollisuusliitto on ammattiyhdistys.

6. Mitä jos työnantaja määrää töihin lakosta huolimatta?

Lakko on laillinen toimenpide, johon työnantajat eivät voi puuttua esimerkiksi yrittämällä estää työntekijöitä poistumasta työpaikoiltaan tai asettamalla sanktioita. Myös luottamushenkilöt osallistuvat lakkoon.

Mikäli työnantaja yrittää estää oikeuttasi osallistua lakkoon, ota yhteyttä Teollisuusliiton työsuhdeneuvontaan arkisin kello 8.30–15, puhelinnumero on 020 690 447 tai sähköpostitse [email protected].

7. Mitä rajoja lakolle on asetettu?

Lakon ulkopuolelle jäävät seuraavat työt: ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävä työ, vakavien ympäristöuhkien ehkäisemiseksi tehtävä työ, yritysten työterveysasemilla tehtävä työ, tehdaspalokunnissa tehtävä työ sekä hätätyö.

Teollisuusliiton keskuslakkotoimikunta on määritellyt lakkorajat ja ilmoittanut lakossa olevien toimipaikkojen pääluottamusmiehille lakkorajoista. Pääluottamusmies sopii työnantajan kanssa määritettyjen lakkorajojen mukaisesti lakon ulkopuolelle mahdollisesti jäävistä töistä.

Poikkeusluvan lakkorajoihin voi antaa ainoastaan Teollisuusliiton keskuslakkotoimikunta. Poikkeuslupaa hakee työnantaja sähköpostitse lakkopäivystyksestä.

8. Maksetaanko lakosta lakkoavustus?

Kyllä. Lakkoavustuksen suuruus on 100 euroa työvuorojärjestelmän mukaiselta työvuorolta. 16 euroa lakkoavustuksesta on verotonta. Loppuosasta peritään 40 % veroa, joka tilitetään verottajalle. Jäsenelle maksettava osuus on 66,40 euroa. Verokorttia ei tarvitse toimittaa.

Mikäli työvuorojärjestelmän mukainen työvuoro on 10 tuntia on lakkoavustus 1,25 kertainen ja 12 tunnin työvuorosta1,5 kertainen.

Vain liiton jäsenet ovat oikeutettuja lakkoavustukseen. Avustuksen saavat ne jäsenet, jotka ovat liittyneet Teollisuusliittoon viimeistään 10.2.2023.

9. Miten haen lakkoavustusta?

Lakkoavustusta haetaan Teollisuusliiton verkkosivujen eAsioinnin kautta. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Voit hakea lakkoavustusta aikaisintaan maanantaina 20.2. ja lakkoavustusta on haettava viimeistään 29.3. mennessä. Maksatusaika on noin viikko hakemuksen jättämisestä.

Mikäli sisäänkirjautumisen jälkeen et näe painiketta ”Lakkoavustus”, tarkista, että olet merkinnyt toimipaikkasi eAsioinnissa oleviin omiin tietoihisi. Mikäli tämän jälkeenkään et löydä painiketta ”Lakkoavustus”, ota yhteyttä sähköpostilla [email protected].

Huom! Lakkoavustusta voi hakea vain Teollisuusliiton verkkosivujen eAsioinnin kautta. Sitä ei voi hakea Teollisuuden työttömyyskassan verkkosivujen eAsioinnin kautta.

10. Mistä saan lisätietoa lakosta?

Lakkoon liittyvistä asioista saat lisätietoa luottamusmieheltäsi, liiton työsuhdeneuvonnasta puhelinnumerosta 020 690 447 arkisin kello 8.30–15 sekä sähköpostitse [email protected].

11. Romuttavatko Teollisuusliiton palkankorotusvaatimukset kilpailukyvyn?

Eivät romuta. Suomella on varaa palkankorotuksiin, koska olemme pitäneet huolta kilpailukyvystämme. Palkankorotukset eivät kilpailukykyä vaaranna, koska palkat nousevat myös kilpailijamaissamme.

12. Johtaako työtaistelu yritysten konkursseihin tai yritysten siirtoon ulkomaille?

Työtaistelua on helppo käyttää keppihevosena erilaisten kauhukuvien rakentamisessa. Pelottelutaktiikan edessä periksi antaminen merkitsisi luopumista perusoikeudesta ajaa ja puolustaa työntekijöiden etuja ja asemaa tarvittaessa myös työtaisteluin.