Mistä ylityökiellossa on kysymys ja keitä se koskee?

Huom! Ylityökielto päättyy perjantaina 26.10. kello 0.00.

Kysymys on siitä, hyväksytkö oman tai kenenkään muun irtisanomissuojan heikentämisen.

Teollisuusliitto on julistanut ylityökiellon. Ylityökielto on laillinen järjestöllinen toimenpide, jolla puolustamme jokaisen työntekijän irtisanomissuojaa.

Ylityökielto on poikkeuksellinen toimi, joka kohdistuu Suomen hallitusta, ei työnantajia kohtaan.

Kieltäytyminen ylitöistä on mielenilmaus hallituksen työelämän pelisääntöjä kurjistavaa politiikkaa vastaan. Ylityökiellon avulla haluamme pysäyttää palkansaajan aseman ja työehtojen heikentämisen.

Haluamme, että hallitus vetää takaisin lakiesityksensä, joka heikentää alle 20 hengen työpaikkojen työntekijöiden irtisanomissuojaa. Ei ole mitään takeita, että irtisanomissuojan heikentäminen pysähtyisi alle 20 hengen työpaikkoihin.

Ylityökielto alkaa 17.9.2018 kello 00.00 ja se on voimassa toistaiseksi.

Ylityökielto koskee kaikkia Teollisuusliiton sopimusaloilla työskenteleviä työntekijöitä, pois lukien media- ja painoalan työntekijät, jakajat ja viestintäalan toimihenkilöt, olivatpa he Teollisuusliiton jäseniä tai eivät. Työnantajan tulkinta ei tätä muuta.

Jäsenten velvollisuus on osallistua ylityökieltoon. Ylityökiellon aikana ylityötä tekevä työntekijä hyväksyy hallituksen heikennykset irtisanomissuojaan.

Työnantaja ei saa painostaa työntekijöitä ylitöihin. Painostamisesta voi seurata työnantajalle sakkoa tai enintään 6 kuukautta vankeutta (Rikoslain 47 luvun 3 ja 4§).

Työsuhdeneuvonta toimii työtaistelupäivystyksenä

Kieltäytyminen ylityöstä on laillinen toimi. Työnantaja ei voi esimerkiksi estää työntekijöitä poistumasta työpaikoiltaan, uhata toimenpiteillä tai asettaa sanktioita.

Jos työnantajasi yrittää kieltää sinua osallistumista ylityökieltoon, ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen.

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä Teollisuusliiton työsuhdeneuvonnan päivystyspuhelimeen, puh 020 690 447. Päivystyspuhelin on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8.30–15.

Voit ilmoittaa työnantajan vastatoimista tai muista ongelmista myös sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Seuraa työtaisteluun liittyvää uutisointia liiton verkkosivujen lisäksi myös liiton Facebook-sivulla.