Kysymyksiä ja vastauksia ylityökiellosta

1. Miksi työtaistelutoimenpiteisiin on ryhdytty?

Teollisuusliitto ajaa jäsentensä etua. Liiton keskeiset tavoitteet työehtosopimusneuvotteluissa ovat: 1) kilpailukykysopimukseen (kiky) sisältyneiden palkattomien ylimääräisten työtuntien poistaminen ja 2) työnantajien tekemien heikennysesitysten estäminen.

Työnantajapuoli on pitänyt neuvotteluissa tiukasti kiinni kikyn jatkamisesta. Lisäksi työnantaja on pitänyt esillä muitakin työntekijöiden asemaan, oikeuksiin ja työehtoihin kohdennettuja heikennysesityksiä. Työnantajien asennoitumista kuvaa myös se, että he eivät ole tuoneet neuvotteluihin ensimmäistäkään työehtojen parannusehdotusta.

Tässä kokonaisuudessa Teollisuusliitolle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin ryhtyä vauhdittamaan neuvotteluja työtaistelutoimenpiteillä jäsentensä aseman ja oikeuksien puolustamiseksi.

Työelämän kehittäminen työntekijöiden kannalta parempaan suuntaan on työntekijöiden omissa käsissä. Työntekijät voivat saavuttaa tavoitteensa vain järjestäytymällä ja edistämällä oikeuksiaan yhdessä.

2. Keitä ylityökielto koskee?

Teollisuusliitto on päättänyt jatkaa 4.–15.11. väliseksi ajaksi teknologiateollisuuden, pelti- ja teollisuuseristysalan ja malmikaivosten sopimusalojen sekä puolustusministeriön työpaikoille julistettua ylityökieltoa. Näillä aloilla ylityökielto jatkuu keskeytyksettä 24.11. saakka.

Teknologiasektorin alojen lisäksi ylityökielto laajenee koskemaan 16.–24.11.2019 välisenä aikana myös teknistä huoltoa ja kunnossapitoa.

Ylityökiellon aikana työntekijät kieltäytyvät tekemästä ylityötä.

3. Milloin ylityökielto alkaa ja päättyy?

Ylityökielto on alkanut teknologiateollisuuden, pelti- ja teollisuuseristysalan ja malmikaivosten sopimusalojen sekä puolustusministeriön työpaikoilla 4.11.2019 kello 00.00 ja päättyy 24.11.2019 kello 24.00.

Teknistä huoltoa ja kunnossapitoa koskeva ylityökielto alkaa 16.11.2019 kello 00.00 ja päättyy 24.11.2019 kello 24.00.

4. Onko ylityökielto laillinen?

Kyllä on. Liiton julistama ylityökielto on aina laillinen työtaistelutoimi.

5. Voiko työnantaja määrätä työntekijän ylitöihin?

Ei voi. Liiton julistaman ylityökiellon aikana työntekijä ei tee ylitöitä.

6. Voiko työnantaja irtisanoa ylityökiellon noudattamisen takia?

Ei voi. Liiton julistama ylityökielto on aina laillinen työtaistelutoimi. Työntekijällä on aina oikeus kieltäytyä ylitöiden tekemisestä.

Lisäksi kun työtaistelu on ammattiyhdistyksen toimeenpanema, työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa tai purkaa työsopimusta työtaisteluun osallistumisen takia. Teollisuusliitto on ammattiyhdistys. Työtaistelun muodolla ei ole merkitystä.

7. Onko ylityökiellolle asetettu rajoja?

Ylityökielto tarkoittaa sitä, että työskennellään vain laaditun työtuntijärjestelmän säännöllisen työajan puitteissa.

Ylityökielto ei koske hätätyötä eikä töitä, jotka ovat välttämättömiä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.

8. Mistä saan lisätietoa?

Ylityökieltoon liittyvistä asioista saat lisätietoa luottamusmieheltäsi tai liiton työsuhdeneuvonnan päivystyksestä.

Työsuhdeneuvonnan päivystyksen puhelinnumero on 020 690 447. Se on avoinna arkisin kello 8.30–15. Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Seurataksesi tilannetta tykkää liiton Facebook-sivusta, vieraile liiton verkkosivuilla ja lue Tekijä-lehteä.