Kysymyksiä ja vastauksia ylityökiellosta

1. Mistä on kysymys?

Kysymys on siitä, hyväksytkö oman tai kenenkään muunkaan irtisanomissuojan heikentämisen.

Sipilän hallitus valmistelee irtisanomislakia, joka heikentää alle 20 hengen yritysten työntekijöiden irtisanomissuojaa. Lakiuudistus asettaa työntekijät ja pienet työpaikat eriarvoiseen asemaan. Ei ole myöskään mitään takeita, että irtisanomissuojan heikentäminen pysähtyisi alle 20 hengen työpaikkoihin.

Henkilöperusteisen irtisanomisen suoja ei ole tälläkään hetkellä Suomessa tiukka verrattuna muihin maihin. Työntekijän irtisanomisen helpottamisella ei ole myöskään vaikutusta työllisyyteen.

Pärstäkertoimen perusteella irtisanominen on väärin. Potkut eivät lisää työpaikkoja.

Emme hyväksy kenenkään irtisanomissuojan heikentämistä. Vaadimme maan hallitusta luopumaan mielivaltaa työpaikoilla lisäävän irtisanomislain valmistelusta välittömästi.

2. Miten hallitus on heikentänyt työntekijän asemaa?

Hallitus on toistuvasti pettänyt lupauksensa olla puuttumatta työelämän pelisääntöihin. Työttömyysturvaa on leikattu, työaikaa pidennetty, lomarahoja leikattu, koeaikaa pidennetty, pitkäaikaistyöttömien määräaikaisuuksia helpotettu ja niin sanottu aktiivimalli otettu käyttöön. Lue lisää täältä.

Hallituspuolueiden poliitikot ovat myös uhanneet rajoittaa sopimusoikeutta ja purkaa työehtosopimusten yleissitovuuden.

3. Miksi toimimme juuri nyt?

Hallituksen esittämä irtisanomislaki antaisi työnantajalle oikeuden irtisanoa ihmisiä mielivaltaisesti pärstäkertoimen perusteella.

Jos emme nyt tee mitään, ovat maan hallituksen toimenpiteet työntekijöiden kannalta koko ajan huonompia. Haluamme pysäyttää palkansaajan aseman ja työehtojen heikentämisen.

Demokratiaan kuuluu, että poliittiseen päätöksentekoon voi vaikuttaa myös vaalien välillä. Toimimme nyt, koska irtisanomislain käsittely on vielä kesken. Hallitus voi vielä perua esityksensä.

4. Miksi ylityökielto?

Teollisuusliitto on julistanut ylityökiellon. Ylityökielto on laillinen järjestöllinen toimenpide, jolla puolustamme jokaisen työntekijän irtisanomissuojaa.

Kieltäytyminen ylitöistä on mielenilmaus hallituksen työelämän pelisääntöjä kurjistavaa politiikkaa vastaan. Haluamme, että hallitus vetää takaisin lakiesityksensä, joka heikentää alle 20 hengen työpaikkojen työntekijöiden irtisanomissuojaa.

5. Milloin ylityökielto alkaa ja päättyy?

Ylityökielto alkaa 17.9.2018 kello 00.00 ja se on voimassa toistaiseksi.

Ylityökiellon päättymisestä ilmoitetaan erikseen luottamusmiehille ja jäsenistölle sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Huolehdithan, että omat jäsentietosi ovat kunnossa. Pääset tarkistamaan tietosi Teollisuusliiton eAsioinnin kautta.  Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

6. Koskeeko ylityökielto myös ennen 17.9. sovittuja ylitöitä?

Kyllä. Ylitöitä ei tehdä 17.9. klo 0.00 jälkeen, vaikka

 • ne olisi sovittu työnantajan kanssa aiemmin.
 • kyseessä olisi seisakki, joka toteutetaan ylitöillä.
 • kyseessä olisi toisen henkilön tuuraamisesta johtuva ylityö.

7. Mitä ylityökielto tarkoittaa?

Ylityökielto tarkoittaa sitä, että työskentelet vain säännöllisen työajan puitteissa.

Työtuntijärjestelmän mukaista säännöllistä vuorokautista ja viikoittaista työaikaa ei pidä ylittää.

Työaikapankkiin tai vastaaviin järjestelmiin ei tehdä työtä, ei myöskään minkäänlaista lisätyötä.

8. Ovatko kiky-tunnit ylityötä?

Ei. Ne ovat säännöllistä työaikaa ja niiden tekeminen on sallittu työehtosopimuksen määrittämissä rajoissa.

9. Voiko työnantaja muuttaa vuorotuntijärjestelmää?

Kyllä, työnantaja voi muuttaa työtuntijärjestelmää, kuitenkin vain työaikalain ja työehtosopimuksen antamissa rajoissa.

10. Onko matka-aika ylityötä?

Ei. Jos matka-ajasta ei makseta normaalia ylityökorvausta, ei se myöskään ole ylityötä.

11. Keitä ylityökielto koskee?

Ylityökielto KOSKEE Teollisuusliiton seuraavilla sopimusaloilla työskenteleviä työntekijöitä:

 • Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta
 • Autorengasala
 • Fiskars Finland Oy Ab:n työntekijät
 • Harja- ja sivellinalat
 • Jalometalliala
 • Kemian perusteollisuus
 • Kenkä- ja nahkateollisuus
 • Kumiteollisuus
 • Lasikeraaminen teollisuus
 • Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala
 • Maaseutuelinkeinot
 • Malmikaivokset
 • Mekaaninen metsäteollisuus ja metsäteollisuuden korjaamot
 • Metsäala
 • Metsäkoneala
 • Bioteollisuus
 • Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus
 • Pelti- ja teollisuuseristysala
 • Puolustusministeriön työpaikat
 • Puusepänteollisuus
 • Puutarha-ala
 • Taimitarha-ala
 • Tekninen huolto ja kunnossapito
 • Teknologiateollisuus
 • Tekstiilihuoltoala
 • Tekstiili- ja muotiala
 • Turkistuotantoala
 • Turvetuotantoala
 • Veneenrakennusteollisuus
 • Viher- ja ympäristörakentamisala
 • Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus

Ylityökielto EI KOSKE Teollisuusliiton seuraavilla sopimusaloilla työskenteleviä työntekijöitä:

 • Media- ja painoalan työntekijät
 • Jakajat
 • Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry

12. Koskeeko ylityökielto vuokratyöntekijöitä tai YTK:n jäseniä?

Kyllä. Ylityökielto koskee kaikkia Teollisuusliiton sopimusaloilla työskenteleviä työntekijöitä, pois lukien media- ja painoalan työntekijät, jakajat ja viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n jäsenet.

13. Mitä jos työnantaja yrittää määrätä ylitöihin tai uhkaa muilla toimenpiteillä?

Kieltäytyminen ylityöstä on laillinen toimenpide. Työnantaja ei voi esimerkiksi estää työntekijöitä poistumasta työpaikoiltaan, uhata toimenpiteillä tai asettaa sanktioita.

Mikäli työnantaja yrittää evätä oikeutesi osallistua ylityökieltoon, ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen. Mikäli työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä Teollisuusliiton työsuhdeneuvonnan päivystyspuhelimeen, puh. 020 690 447. Päivystyspuhelin on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8.30–15.

Työnantajan vastatoimista voit ilmoittaa myös sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

14. Mistä saan lisätietoa?

Teollisuusliiton työsuhdeneuvonnan päivystyspuhelin, puh. 020 690 447.

Päivystyspuhelin on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8.30–15.

Sähköposti [email protected]

Voit seurata uutisointia verkkosivujen lisäksi myös liiton facebook-sivulla.