Kysymyksiä ja vastauksia ylityökiellosta

1. Miksi työtaistelutoimenpiteisiin on ryhdytty?

Palkansaajien ostovoima on viimeisen puolen vuoden aikana heikentynyt merkittävästi. Samaan aikaan teollisuuden yritykset ovat tehneet kovaa tulosta ja jakaneet ennätysosinkoja. Työnantajapuoli ei tunnu ymmärtävän palkansaajien tilannetta hintojen ja korkojen noustessa. Työnantajan haluttomuus tehdä kohtuullista ratkaisua sopimuksen syntymiseksi on aiheuttanut tilanteen, jossa Teollisuusliiton on vauhditettava tilannetta työtaistelutoimenpiteillä ratkaisun aikaansaamiseksi.

2. Keitä ylityökielto koskee?

Ylityökielto koskee kaikkia alla olevilla sopimusaloilla työskenteleviä työntekijöitä, riippumatta kuuluuko hän ammattiliittoon vai ei.

  1. Teknologiateollisuus
  2. Kemian perusteollisuus
  3. Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus
  4. Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuus

3. Milloin ylityökielto alkaa ja päättyy?

Ylityökielto alkaa keskiviikkona 1.2.2023 kello 00.00 ja päättyy perjantaina 17.2.2023 kello 23.59.

4. Onko ylityökielto laillinen?

Kyllä on. Liiton julistama ylityökielto on aina laillinen työtaistelutoimi.

5. Voiko ylityökiellon aikana tehdä tunteja työaikapankkiin?

Ylityökiellon aikana ei tehdä tunteja työaikapankkiin. Vain normaalit työvuorojärjestelmän mukaiset työtunnit tehdään.

6. Voiko työnantaja määrätä työntekijän ylitöihin?

Ei voi. Liiton julistaman ylityökiellon aikana työntekijä ei tee ylitöitä.

7. Voiko työnantaja irtisanoa ylityökiellon noudattamisen takia?

Ei voi. Liiton julistama ylityökielto on aina laillinen työtaistelutoimi. Työntekijällä on muutoinkin aina oikeus kieltäytyä ylitöiden tekemisestä.

Lisäksi kun työtaistelu on ammattiyhdistyksen toimeenpanema, työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa tai purkaa työsopimusta työtaisteluun osallistumisen takia. Teollisuusliitto on ammattiyhdistys. Työtaistelun muodolla ei ole väliä.

8. Mistä saan lisätietoa ylityökiellosta?

Ylityökieltoon liittyvistä asioista saat lisätietoa luottamusmieheltäsi ja liiton aluekeskuksista ja työsuhdeneuvonnan päivystyksestä.

Työsuhdeneuvonnan puhelinnumero on 020 690 447 ja neuvonta on auki arkisin ma–pe kello 8.30–15.