Työn aiheuttama kuormitus

Työn aiheuttama kuormitus voidaan karkeasti jakaa kahteen eri osa-alueiseen, fyysiseen ja psyykkiseen kuormitukseen.

Fyysistä kuormitusta aiheuttaa hankalat työasennot, painavat käsin tehtävät nosto, toistot ja näyttöpäätetyö. Fyysistä kuormitusta lisää mm. melu, ilman epäpuhtaudet, lämpötila ja altistuminen kemiallisille tekijöille.

Psyykkinen kuorma voi muodostua liian helpoista työtehtävistä, liian vaativista töistä, työmäärästä, työtä voi olla liikaa tai liian vähän, sosiaalisesta ympäristöstä tai sen puutteesta. Nykyaikana kieli asiat voi muodostaa psyykkistä kuormitusta. Työpaikalla käytetty kieli voi olla muu kuin äidinkieli, esimerkiksi englanti. Työohjeet uuteen koneeseen, työkaveri tai asiakas ei puhu suomea tai ruotsia.

Työpaikan kuormitustekijöitä ei voida kokonaan poistaa.

Jokainen henkilö kokee asia eri tavalla, omaa erilaisia taitoja ja olemme eri elämän vaiheissa.

Kuormitustekijöitä voidaan hallita ja vähentää. Työympäristöyksikkö on jäsenten ja työpaikkojen tukena kuormituksen hallinnassa. Tarvittaessa voimme tehdä yrityksessä yhteisen hankkeen, Jonka tavoitteena on kuormitustekijöiden tunnistamien ja hallinta.

Lisää aiheesta työympäristöyksiköstä puh: 020 690 449

Aiheeseen liittyviä linkkejä