Antti Maijala

Organiseringsombudsman, Sydvästra Finlands verksamhetsområde

Toiminta-alue/yksikkö

Organiseringsenheten, Sydvästra Finland