Asta Kääriäinen

Avtalsexpert, teknisk service och tekniskt underhåll

Toiminta-alue/yksikkö

Teknologisektorn