Hanna-Kaisa Hämäläinen

Uleåborgs och Lapplands regions regionchef, Uleåborgs regionkontor

Toiminta-alue/yksikkö

Regionverksamhet, Uleåborgs regionkontor