Heikki Holappa

Avtalsexpert, teknisk service och underhåll

Toiminta-alue/yksikkö

Specialbranschernas sektor