Jari Leppäkangas

Avtalsexpert, teknologiindustrin

Toiminta-alue/yksikkö

Teknologisektorn