Jari Mehtälä

Regionombudsman, Norra Finlands verksamhetsområde

Toiminta-alue/yksikkö

Norra Finland, Regionverksamhet