Jukka-Pekka Hiltunen

Avtalsexpert, teknologiindustrin, landsbygdsnäringar, pälsproduktionsbranschen, trädgårdsbranschen samt grön- och miljöbyggnadsbranschen

Toiminta-alue/yksikkö

Teknologisektorn