Jukka-Pekka Hiltunen

Avtalsexpert, teknologiindustrin

Toiminta-alue/yksikkö

Teknologisektorn