Jukka Seppälä

Östra Finlands verksamhetsområdets regionchef

Toiminta-alue/yksikkö

Regionverksamhet, Östra Finland