Marjut Lumijärvi

Expert på arbetsmiljö och sociala frågor

Toiminta-alue/yksikkö

Arbetsmiljöenheten

Tehtäväkuvaus

Alterneringsledighet 31.5–7.9