Markku Aaltovirta

Avtalsexpert, glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen, textil- och modebranschen, textilservicebranschen

Toiminta-alue/yksikkö

Kemisektorn