Mika Kärkkäinen

Specialforskare

Toiminta-alue/yksikkö

Forskningsenheten