Mikko Koikkalainen

Expert på samhällspåverkan

Toiminta-alue/yksikkö

Enheten för samhällspåverkan