Minna Huhtinen

Ledningens assistent (första vice ordförande)

Toiminta-alue/yksikkö

Administrationenheten