Mira Tenhunen

Markkinoinnin suunnittelija

Toiminta-alue/yksikkö

Viestintäyksikkö/Verkkoviestintä ja markkinointi