Pauli Takala

Chef för samhällspåverkan

Toiminta-alue/yksikkö

Enheten för samhällspåverkan