Petri Ahokas

Avtalsexpert, båtindustrin, borst- och penselbranscherna

Toiminta-alue/yksikkö

Kemisektorn