Petri Ahokas

Avtalsexpert, den kemiska basindustrin, borst- och penselbranscherna, båtindustrin

Toiminta-alue/yksikkö

Kemisektorn