Raimo Riima

Avtalsexpert, handel och verkstadsverksamhet inom bilbranschen

Toiminta-alue/yksikkö

Kemisektorn