Riikka Vasama

Avtalsexpert, landsbyggdsnäringarna, pälsbranschen, trädgårdsbranschen, grön- och miljöanläggningsbranschen

Toiminta-alue/yksikkö

Teknologisektorn