Riikka Vasama

Avtalsexpert, landsbyggdsnäringarna, pälsbranschen, trädgårdsbranschen, grön- och miljöanläggningsbranschen, expert med fokus på utländsk arbetskraft och arbetskraftens rörlighet

Toiminta-alue/yksikkö

Teknologisektorn