Sari Kola

Expert på arbetsmiljö och sociala frågor / Avtalsexpert, ädelmetallbranschen

Toiminta-alue/yksikkö

Arbetsmiljöenheten, Kemisektorn