Sari Kola

Expert på arbetsmiljö och sociala frågor / Avtalsexpert, kemisektorn och trävarusektorn

Toiminta-alue/yksikkö

Arbetsmiljöenheten, Kemisektorn, Trävarusektorn