Tarja Dolk

Avtalsexpert, olje-, naturgas- och petrokemiska industrin, bildäcksbranschen

Toiminta-alue/yksikkö

Kemisektorn