Tiina Sorvoja

Sekreterare för regional verksamhet, Östra Finlands verksamhetsområde

Toiminta-alue/yksikkö

Regionverksamhet, Östra Finland