Veli-Matti Kauppinen

Expert i samhällspåverkan

Toiminta-alue/yksikkö

Enheten för samhällspåverkan