Dobrze jest dołączyć do związku zawodowego w Finlandii

W Finlandii większość pracowników jest członkami związków zawodowych.  Również większość pracodawców jest członkami stowarzyszeń pracodawców.

Związki zawodowe pomagają swoim członkom w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Związki zawodowe zapewniają doradztwo i szkolenia dla swoich członków, negocjują w celu poprawy wynagrodzeń i warunków zatrudnienia, a także jakości życia zawodowego. Związki pomagają swoim członkom w rozwiązywaniu sporów z pracodawcami.

Związki zawodowe nie są organami władzy. Związki zawodowe działają w sposób poufny, za zgodą i w najlepszym interesie swoich członków.

Społeczeństwo wspiera członkostwo w związkach zawodowych: składka członkowska podlega odliczeniu od podatku. Nie musisz nic robić, aby uzyskać korzyści podatkowe. Twój związek poinformuje o tym bezpośrednio organy podatkowe.