Opłacanie składki członkowskiej

W 2023 i 2024 składka członkowska w Związku Zawodowym wynosi 1% wynagrodzenia podlegającego opodatkowaniu (związek 1%, związek opłaca udział w funduszu bezrobocia w Twoim imieniu).

Jeśli otrzymujesz wynagrodzenie urlopowe lub zasiłek chorobowy, powinieneś również opłacać składkę członkowską z tego tytułu. Jeśli jesteś bezrobotny/-a i otrzymujesz świadczenia z funduszu dla bezrobotnych, takie jak zasiłek zależny od zarobków, jesteś zwolniony z opłacania składki członkowskiej.

Nie musisz opłacać składki członkowskiej za otrzymywanie świadczeń KELA (Zakład Ubezpieczeń Społecznych Finlandii). Nie zapomnij jednak powiadomić rejestru członków o przyczynach zwolnienia z opłacania składek (np. urlop macierzyński lub ojcowski, zwolnienie chorobowe, bezrobocie).

Jeśli zawarłeś z pracodawcą umowę o potrącaniu składki członkowskiej, będzie ona bezpośrednio potrącana z Twojego wynagrodzenia.

Możesz również opłacać składkę bezpośrednio do związku.  Należy pamiętać, że numery referencyjne dla składek członkowskich są osobiste, tj. nie można opłacić składki członkowskiej współmałżonka, partnera lub przyjaciela przy użyciu własnego numeru referencyjnego.

Składkę członkowską można obliczyć poniżej

Kalkulator składki członkowskiej 2024

Dochód brutto

Składka członkowska

€ / okres rozliczeniowy