Dobrze jest dołączyć do Związku Zawodowego w Finlandii

W Finlandii większość pracowników jest członkami Związków Zawodowych.  Również większość pracodawców jest członkami stowarzyszeń pracodawców.

Związki Zawodowe pomagają swoim członkom w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Związki Zawodowe zapewniają doradztwo i szkolenia dla swoich członków, negocjują w celu poprawy wynagrodzeń i warunków zatrudnienia, a także jakości życia zawodowego. Związki pomagają swoim członkom w rozwiązywaniu sporów z pracodawcami.

Związki Zawodowe nie są organami władzy. Związki Zawodowe działają w sposób poufny, za zgodą i w najlepszym interesie swoich członków.

Społeczeństwo wspiera członkostwo w związkach zawodowych: składka członkowska podlega odliczeniu od podatku. Nie musisz nic robić, aby uzyskać korzyści podatkowe. Twój związek poinformuje o tym bezpośrednio organy podatkowe.

Ten dokument stanowi nieformalne tłumaczenie formularza przystąpienia do związku z języka fińskiego na język polski i ma na celu pomóc w wypełnieniu formularza przystąpienia. Oficjalnym dokumentem jest oryginał w języku fińskim. Możesz jednak wypełnić polskojęzyczny formularz. Należy też pamiętać, że język polski nie jest językiem kontaktowym w Teollisuusliitto ani w A-kassa.