Soomes on sobilik astuda ametiühingusse

Soomes on enamik töötajaid ametiühingu liikmed. Enamik tööandjaid on tööandjate ühenduste liikmed.

Ametiühingud abistavad ametiühingu liikmeid töösuhetega seotud küsimustes. Ametiühingud annavad oma liikmetele nõu ja pakuvad koolitusi, peavad läbirääkimisi palga- ja töötingimuste ning tööelu kvaliteedi parandamiseks. Ühingud aitavad oma liikmetel lahendada vaidlusi tööandjatega.

Ametiühingud ei ole ametivõimud. Ametiühingud tegutsevad konfidentsiaalselt vastavalt oma liikmete nõusolekule ja huvidele.

Ühiskond toetab ametiühingu liikmelisust: liikmemaks on maksudest mahaarvatav. Maksusoodustuse saamiseks ei pea sa midagi tegema. Sinu ametühing teavitab maksuametit otse.

See on liikmeks astumise avalduse mitteametlik tõlge soome keelest eesti keelde, et aidata sul täita ametlikku avaldust. Avalduse ametlik vorm on soome keeles. Teadmiseks, et eesti keel ei ole ametlik asjaajamiskeel ametiühingus Teollisuusliitto ja töötukassas A-kassa.