Ametiühingust välja astumine

Kui sinu elukorraldus muutub, ei pea sa ametiühingust välja astuma – võid küsida liikmemaksu vabastust

Kui sinu elukorraldus muutub, näiteks alustad täiskoormusega õpingud, jääd vanemapuhkusele, alustad kohustusliku sõjaväeteenistuse/tsiviilteenistuse või kui saad KELA-lt haigus- või töötushüvitist, ei pea sa ametiühingust välja astuma, sest nendel juhtudel sinul on õigus saada liikmemaksust vabastus. Võta ühendust liikmeteeninduse üksusega või märgi iseteeninduse eTeenused lehel liikmemaksu vabastuse aeg.

Kui saad töötukassa A-kassa poolt makstavat hüvitist, ilmub liikmemaksuvabastus selle perioodi kohta automaatselt Teollisuusliitto liikmemaksu registrisse.

Kui saad täisajaga ettevõtte- või riiklikku pensioni, esita palun liikmeteenindusele pensioni määramise kohta otsuse koopia, et saaksime kontrollida sinu õigust ametiühingu tasuta liikmelisusele.

Palun teavita meid ka sellest, kui naased tööle, et teave tööandja kohta oleks õige.

Kui sa ei ole saadud teenusega rahul, anna palun väljaastumise asemel tagasisidet

Kui sa ei ole rahul ametiühingu poolt saadud teenusega, anna palun väljaastumise asemel tagasisidet. Püüame oma teenuseid ja tööd pidevalt täiustada, nõnda on meie tegevuse kohta tagasiside andmine meile oluline. Töötame oma liikmete huvides, seega on asjalik ja edasiviiv tagasiside alati oodatud ja aitab meil tulevikus veelgi paremini tegutseda. Iga liige on meile oluline.

Kui sulle tundub, et liikmelisus ei tasu ära, pea meeles järgmisi liikmelisusega seotud hüvesid:

  • Esindame sind töökohal usaldusisiku näol ning saad töövaidluste korral ametiühingult tasuta õigusabi. Me esindame sinu huve ja kaitseme sinu õigusi.
  • Sinul on töötukassa A-kassa liikmelisus ja õigus saada palgapõhist töötu päevaraha, kui oled töötu
  • Sinul on ametiühingu liikmena vabaaja õnnetusjuhtumi- ja reisikindlustus
  • Sinu kasutada on Murikka koolituskeskuse ja ametiühingu harukontorite pakutavad liikmetekoolitused ja kursused.
  • Tekijä ajakiri ja Teollisuusliitto taskukalender
  • Teollisuusliitto ja ametiühingu harukontorite korraldatud üritused ning vabaaja tegevused
  • Teollisuusliitto enda ja puhkuseosakute kaudu puhkekohtade kasutamise võimalus, samuti hotellide ja laevafirmade pakkumised
  • Kütuse allahindlused Neste
  • Rohkem liikmesoodustusi leiad siit.

Kui soovid ametiühingust välja astuda, tee järgmist.

Kui soovid siiski ametiühingust välja astuda ja sa ei lähe üle teise ametiühingusse/töötukassasse, pead esitama ametiühingust Teollisuusliitto väljaastumise kohta kirjaliku avalduse/e-kirja.

Kui sa astud teise ametiühingusse või töötukassasse, siis pea liikmeks astudes meeles volitada neid lõpetama sinu liikmelisus ametiühingus Teollisuusliitto ja töötukassas A-Kassa päev enne uue ametiühingu ja töötukassa liikmeks astumist.

Kui oled astunud uude töötukassasse ja annad sellele volituse lõpetada oma liikmelisus töötukassas A-kassa, siis ära unusta eraldi teatada ametiühingule Teollisuusliitto, kui soovid ka selle liikmelisuse lõpetada.

Kui sinu tööandja on liikmemaksu palgast maha arvestanud, palu palgaarvestajal see peatada ametiühingu väljaastumise kuupäevast. See on liikme kohustus ja Teollisuusliitto ei teavita sinu tööandjat eraldi. Samuti veendu, et järgmisel palgalehel ei arvestataks enam ametiühingu liikmemaksu sinu palgast maha.

Sinu liikmelisus lõpeb sellest kuupäevast, mille oled ametiühingule teatanud, tingimusel, et sinu liikmelisus on selle kuupäevani korras.Vastasel juhul lõpetatakse liikmelisus kuupäevaga, milleni liikmemaksu / liikmemaksust vabastuse teave on korras. Kui sinu liikmemaksudes esineb puudusi, saadame sulle sellekohase teate ja anname sulle võimaluse liikmelisus korda saada.

Pea meeles, et oled alati oodatud tagasi Teollisuusliitto liikmeks, kui juhtud meelt muutma!